Aanbod

De opbouw van ons onderwijsaanbod

De voorbereidingsfase

 • Deze heeft tot doel de leerlingen leer– en schoolrijp te maken.
 • Deze basisdoelstelling wordt nagestreefd in een speel– en werksfeer, waarbij het accent ligt op het spelend leren.
 • Geleidelijk evolueren de leerlingen naar een werkhouding en taakgerichtheid.
 • De leerlingen krijgen voorbereidende oefeningen voor lezen, rekenen en schrijven.
 • Ze leren oog te hebben voor wat rondom hen gebeurt, hun interesses worden gewekt en verruimd…

De startfase

 • In deze fase wordt verder gebouwd op de eerste fase.
 • De kinderen zijn nu klaar om te lezen, te rekenen, te lezen, zich vlot uit te drukken, aandachtig te volgen in de klas, …
 • Ze leren de betekenissen van de cijfers en letters kennen, daar mee om te gaan en ze te gebruiken.
 • In deze fase leren de kinderen eenvoudige sommen maken, zinnetjes lezen en schrijven.

De vorderingsfase

 • Deze heeft tot doel de verworven vaardigheden verder en beter te beheersen.
 • We werken verder aan de basisfuncties.
 • De schoolse basistechnieken en alle andere vakken worden in al hun aspecten onderwezen.

De doorstromingsfase

 • Dit is de eindfase voor het buitengewoon lager onderwijs.
 • De sociale en persoonlijkheidsontwikkeling zijn gericht op voortgezette beroepsopleiding en sociale integratie.
 • Hier leren de kinderen alle schoolse vaardigheden vlot te beheersen.

Het overige aanbod

 • Gratis busvervoer voor de kinderen uit ons schoolgebied mits akkoord door de cel leerling-vervoer van AgODi.
 • Mogelijkheid tot warme maaltijden, soep en/of een gezond drankje tijdens de lunchpauze. Eigen lunchpakket kan natuurlijk ook.
 • Maandelijkse zwemgelegenheid (gratis voor de kinderen van de speelleerklas) in het gemeentelijk zwembad ‘De Warande’.
 • Een sfeer van vertrouwen en geborgenheid.
 • Individuele benadering van de leerlingen via niveauklassen met mogelijkheid tot verdere differentiatie.
 • Bijzondere aandacht voor lichamelijke ontwikkeling, sport en spel met o.a.
  • deelname aan interscholensportnamiddagen op woensdag (S.V.S.).
  • schoolcompetitie (bij goed weer): hockey, basket, minivoetbal,….
  • sporttweedaagse voor de onderbouw.
 • Een zinvolle bezigheid tijdens de middagpauze met o.a.
  • een leeshoekje.
  • een voorleesmiddag.
 • Openluchtklassen voor de middenbouw en bovenbouw.
 • Bibliotheekbezoek voor de gevorderde lezers.
 • Klasgroepen met een beperkt aantal leerlingen.

en de beleidsvorming schept de noodzakelijke voorwaarden


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd